Kontakt

MTÜ Kärdla Kohvikutepäev

Ly Johansen 

Tel +372 5648 0998
Ly.Johansen@hiiumaa.ee

Facebook 

Vananaistesuve 2022-2023 korraldamist toetab LEADER programm.

MTÜ Hiidlaste Koostöökogu toetab projekti „Vananaistesuvi Hiiumaal“, külalislahked septembrid, turundamine! Projekti kestus veebruar 2022-detsesmber 2023. Projekti üks kõige olulisem eesmärk on uue hooaja loomine, ehk hooajaväliste (septembri) tegevuste aktiveerimine, mis on oluline nii majandusele, eriti turismimajandusele, kui hiidlase elukvaliteedi tõstmiseks. Loome septembrile nn katusturundust, et võimendada kõike mis siis toimub, mida teha saab, loome ise mõned uued üritused, ärgitame teisi. Tegeleme statistikaga, et teada kust meie külastaja tuleb, kust saab infot ja mis paneb otsustame saare külastamise kasuks. Otsime lahendusi kitsaskohtadele, mis on ettevõtjatel, kuidas olla efektiivsemalt avatud ka septembri kuus. Teeme koostööd Hiiumaa turismiklastriga, muuseumidega, turismi ettevõtjate, ürituskorraldajatega. Hoiame aktiivse ja korras www.vananaistesuvi.ee veebilehe ja facebooki lehe.

Vananaistesuve 2022. aasta turundustegevusi toetas Hiiumaa PATEE programm Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest 

 

Hiiumaa Arenduskeskus